lauantai 4.7.2020 | 23:54
Sää nyt
°
m/s
  ° m/s
Sääsivulle »
Uutiset

Perhonjoen kalatien toimivuutta tehostetaan – puutteita toimivuudessa alivirtaamien aikaan

Anu Jylhä
To 4.6.2020 klo 08:59 | päivitetty to 09:49

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Perhonjoella Sääksjoen kalatien toimivuudessa on ollut puutteita alavirtaamien aikaan. Myös Kaitforsin voimalaitoksen lyhytaikaissäännöstelyn on havaittu häiritsevän kutuvaelluksella olevia kaloja, ja meritaimen ei ole käyttänyt kalatietä, kun virtaama Perhonjoen vanhassa uomassa on ollut 1,1 m3/s. Kuitenkin suuremmilla virtaamilla kalatien on todettu toimivan kohtuullisesti. ELY-keskus tehostaa kalatien toimivuutta uuden lupapäätöksen nojalla, kun kalatiehen tulevaa vesimäärää lisätään ja Perhonjoen säännöstely muuttuu.

Aluehallintoviraston maaliskuussa 2020 antamalla päätöksellä annettiin Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle lupa rakentaa kalatien toimintaa tehostava lisävesitysputki. Muutettujen lupaehtojen mukaan Perhonjoen vanhan jokiuoman, Kaitforsin uoman virtaama tulee olla syyskuun alusta aina lokakuun puoliväliin saakka vähintään 2 m3/s, kun joen keskivirtaama ylittää 12 m3/s. Muuna aikana virtaama vanhassa jokiuomassa tulee olla vähintään 1,1 m3/s. Kaitforsin voimalaitoksen lyhytaikaissäännöstely ei ole sallittu vastaavina aikoina. Näillä toimenpiteillä pyritään turvaamaan vaelluskalojen ja nahkiaisten vaellukset vesistön yläjuoksulle.

Sääkskosken kalatien lisävesitysputken rakennustyöt pyritään käynnistämään jo kesän aikana ja suunnitelmien mukaan uusi vesitysjärjestelmä on käytössä viimeistään syksyllä 2021.

Alavetelissä, Kaitforsin kylän kohdalla sijaitseva Sääkskosken-Kaitforsin kalatiejärjestelmä koostuu noin kolmen kilometrin pituisesta Perhonjoen vanhasta jokiuomasta, noin 300 metrin pituisesta luonnonmukaisesti rakennetusta puromaisesta osuudesta ja lyhyestä teknisestä osuudesta. Korkeusero Kaitforsin voimalaitoksen tunnelin suun ja keskiosan järviryhmän välillä on noin 21 metriä. Puromaisen ja betonista rakennetun teknisen kalatieosuuden pudotuskorkeus on noin 6 metriä.

#
Sää nyt
°
m/s
  ° m/s
Sääsivulle »