tiistai 9.8.2022 | 19:24
Sää nyt
°
m/s
  ° m/s
Sääsivulle »
Mielipide

Haapajärven kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Aleksi Välikankaan (kok.) vastine Antti Savelan kolumniin

Ke 29.6.2022 klo 15:29 | päivitetty to 08:25

Paikallinen Keskipohjamaa-lehden toimittaja Antti Savela julkaisi 27.6. kolumnin "Viis hyvästä hallinnosta". Kolumnissa arvostellaan ankarasti Haapajärven kaupunginvaltuuston 20.6.2022 tekemiä päätöksiä ja annetaan jopa ymmärtää, että ne olisivat hyvän hallintotavan tai jopa voimassa olevan kuntalain vastaisia. Katson kaupunginvaltuuston puheenjohtajana asiakseni vastata kolumnissa esitettyihin väitteisiin.

Kiinteistö Oy Haapajärven Vuokrataloille annetun osakepääoman korotuksen ja lainan takauspäätöksen osalta haluan korostaa, että tehty päätös on ehdollinen ja ehtona on se, ettei aiemmin päätetty pientalokorttelihanke jää toteutumatta. Vuokratalot eivät siis toteuta ja kaupunki rahoita päällekkäin näitä molempia hankkeita. Vuokratalojen hallitus tekee oman harkintansa pohjalta päätökset pientalokorttelihankkeen uudelleen kilpailuttamisesta (indeksiehtoineen) tai kilpailuttamatta jättämisestä.

Nyt päätöksen kohteena olevassa hankkeessa on yksiselitteisesti kysymys siitä, että Haapajärvellä on huutava vuokra-asuntopula, joka mm. estää kaupungissa työskenteleviä ihmisiä muuttamasta Haapajärvelle ja siten jopa jarruttaa paikkakunnan kehitystä. Tilanteeseen on vastattava ripein toimenpitein siinä tapauksessa, että pientalokorttelihanke jää toteutumatta esimerkiksi saamatta jäävien tarjouksien tai liiallisen kustannusten nousun myötä.

Vuokratalojen hallitus käsittelee asiaa myöhemmin ja tekee asiasta varsinaisen rakentamista koskevan päätöksen. Totean myös, että Haapajärven kaupunki käyttää Vuokrataloissa viimekätistä omistajanohjausvaltaa 100-prosenttisen osakeomistuksen myötä ja tekee viimesijaiset päätökset laajemmista kaupungin rahoitusta edellyttävistä hankkeista.

Käsillä olevassa asiassa tahtotilana oli vauhdittaa samalla Savimäenpuhdon alueen kehitystä ja hyödyntää alueelle jo tehtyjä investointeja, esimerkiksi kaukolämpöverkkoa. Tämä on täysin linjassaan aiemmin hyväksytyn kaupunkistrategian kanssa. Minun on vaikea nähdä nyt kysymyksessä olevassa päätöksessä mitään hyvän hallintotavan vastaista.

Tuulivoiman jatkorakentamista koskevan päätöksen osalta haluan alleviivata, että nyt tehdyssä päätöksessä oli kysymys kaavoitus- ja ympäristövaikutusten arviointimenettelyn aloittamisesta. Kysymys oli siis asian valmistelun aloittamisesta päättämisestä. Rakennettavien tuulivoimaloiden tarkka määrä ja sijoittelu tulee päätettäväksi ympäristövaikutusten arviointimenettelyn jälkeen kaavoitusmenettelyssä. Kaikki Haapajärvellä vireillä olevat tuulivoimahankkeet, mukaan lukien Kanasen esityksen kohteena ollut Korteperän hanke, ovat ollut mukana kaikissa asian valmisteluvaiheissa.

Kaupunginvaltuuston esityslistan liikkeenä on kaupungin teettämän tuulivoiman esiselvityksen 15.12.2021 päivätty loppuraportti, joka toimii kaupungin tuulivoimaa koskevan päätöksenteon pohjana ja ottaa kantaa kaikkien esitettyjen hankkeiden toteutuskelpoisuuteen. Kaikki tuulivoimahankkeet, mukaan lukien Korteperän hanke, ovat olleet myös esillä maaliskuussa 2022 järjestetyssä valtuuston iltakoulussa, missä niitä on esitelty seikkaperäisesti. Kanasen esitys oli muutosesitys esityslistalla olleeseen asiaan, joten se ei ole edellyttänyt yksimielistä päätöksentekoa sen käsiteltäväksi ottamisesta. Tätä taustaa vasten näen, että tehty päätös asian valmistelun aloittamisesta ei ole hyvän hallintotavan, saati lain vastainen.

Olen Savelan kanssa täysin samaa mieltä siitä, että tuulivoimaa on Haapajärvelle rakennettava, koska ”rahat ovat loppu”.

Samaisessa kaupunginvaltuuston kokouksessa vahvistettiin vuoden 2021 tilinpäätös, jonka kumulatiivinen alijäämä nousee 5,1 miljoonaan euroon. Alijäämä on katettava lisätuloilla ja menojen vähennyksillä eikä tämän kokoluokan lisätuloja ole saatavissa – ikävä kyllä – muusta kuin tuulivoimasta. Tästä syytä tuulivoiman lisärakentaminen on esitetty myös tammikuussa vahvistetussa arviointimenettelyn taloudenvakautussuunnitelmassa.

Aleksi Välikangas,

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja (kok.),

Haapajärvi

Lue myös:

Antti Savelan kolumni: Haapajärvi on Suomen paras kaupunki, mutta voi, millaisia päätöksiä sen valtuusto tekee

#

Kommentoi 0 Kommenttia

Kommentointi on vain tilaajille.

Juttua ei ole vielä kommentoitu.

Sää nyt
°
m/s
  ° m/s
Sääsivulle »