lauantai 6.6.2020 | 15:05
Sää nyt
°
m/s
  ° m/s
Sääsivulle »
Mielipide

Lukijan mielipide: Olemme pelkkiä kumileimasimia – Miksi Kokkola kohtelee paluumuuttajia näin tylysti?

Tuomas Luoma-aho Kokkolan rakennus- ja ympäristölautakunnan jäsen
Pe 20.9.2019 klo 12:30

Kokkolan kaupungin rakennuslautakunnan jäsenenä kannan suurta surua, häpeää ja vastuuta menneistä tapahtumista ja ennen kaikkea poikkeusluvan saaneiden paluumuuttajien puolesta, kun yhteinen kotikaupunkimme valittaa hallinto-oikeuteen heidän saamastaan poikkeusluvasta saada rakentaa uusi korvaava asunto. Miksi kaupunkimme kohtelee heitä näin tylysti? Viimeaikojen kohutut kuntatapahtumat estävät heidän unelmansa tehdä paluumuutto Marinkaisiin lapsuuden maisemiin.

Osa kaupunginhallituksen jäsenistä äänin seitsemän viisi äänesti niukimmalla mahdollisella erolla esittelijänä toimineen kaupunginjohtajan sekä viranhaltijoiden tukemana, että tekemämme lautakunnan päätös on laiton. Ei ole.

Rakennuslain pykälä Mrl 171 sanoo sanatarkasti että: kunta voi erityisestä syystä hakemuksesta myöntää poikkeamisen tässä laissa säädetystä tai sen nojalla annetusta rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevasta säännöksestä, määräyksestä, kielloista tai muusta rajoituksesta:

Ellei se vaikeuta kaavoitusta, luonnonsuojelun arvoja jne. Ja näin ei tapahdu.

Lautakunta ei ole tehnyt laitonta päätöstä. Lautakunnalla ylimpänä kaupungin rakennusviranomaisena on lain suoma poikkeamisvalta, jota sen antamin valtuuksin käytimme.

Miksi siis tuoda jatkossa enää poikkeuslupahakemuksia lautakuntaan joihin meillä ei ole minkäänlaisia juridisia oikeuksia käyttää laissa määriteltyä poikkeamisvaltaa? Olemme pelkkiä kumileimasimia. Tämä on virkamiehille moneen kertaan tuotu julki. Jatkossa ei enää kannata kokoustaa ja syödä pullaa ja pyytää meiltä näennäistä hyväksymistä. Kymmenen jäsenen sekä moninaisen virkamiehistön vuotuiset kokouspalkkiot ja iltapalat säästäkäämme muihin paljon tärkeämpiin kohteisiin.

Nyt käynnissä oleva valitusprosessi kertoo mitä me ylimpänä rakennusviranomaisena olemme. Vain kerran nyt istuva lautakunta on tehnyt tällä kaksivuotiskaudella päätöksen joka poikkeaa esittelevien virkamiesten päätösehdotuksesta. Tämä on karua kieltä ja kertoo totuuden. Uskaltaako kukaan enää tämän jälkeen poikkeuslupa-anomuksia laatia?

Juhlapuheissa puhutaan ylvästä retoriikkaa kaupungin vetovoimaisuudesta, asukastyytyväisyydestä ja viihtyvyydestä ja luodaan mahtavia strategioita. Väkiluku on laskenut monena peräkkäisenä vuotena ja sen myötä verotulot. Kaupungin kehitystä ja vetovoimaa on pitkään rajoittanut viranhaltijoiden kyyninen ja dominoiva päätöksenteko rakennus -ja poikkeuslupia myönnettäessä.

Miksi osa oman kaupungin kuntapäättäjistä kääntyy näin järeän menettelyn taakse joka vie pohjan pois kaupungin vetovoimalta ja kehitykseltä? Tämä on tyly viesti rakentajille ja tänne muuttoa aikoville sekä kaupunkimme maineelle. Vaikea tätä maineen menetystä on juhlapuheilla paikata.

Suurelle osalle väestöstä ja varsinkin liitoskunnille tämä päätös on karmea pettymys. Tällä on suuri vaikutus kaupungintalon tuleviin päätöksiin ja sisäiseen ilmapiiriin. Demokraattisesti valittu lautakunta päätöksellä kuusi vastaan kaksi edusti 75 prosenttia kaupungin väestöstä. Mutta lopputulema on täydellinen lautakunnan ylikävely ja lain kirjaimen mitätöinti. Tämä valitusprosessi on ainutlaatuinen tapaus koko maassamme ja ristiriitainen häpeätahra kaupunkimme historiassa. Vain kerran näin on kuulemma Kokkolassa tapahtunut. Kuntaliitossakaan ei ollut tietoa että vastaavaan sisäiseen päätöksentekoon haetaan ratkaisu hallinto-oikeudelta.

Miten on mahdollista ja miten selitätte että reilut kaksi metriä pitempi ja 20 m2 yli sallittua suurempi rakennus vaikeuttaa puolentoista hehtaarin tontilla kaavoituksen laatimista? Varsinkin kun sitä ei edes koskaan tulla tekemään. Miksi kaupungin ja viereisen Ruotsalon kylän alueella maanomistajat ovat näin eriarvoisessa asemassa? Marinkaisissa vapaa-ajan asunnon enimmäisrakennusoikeus on 80 neliömetriä kun se viereisessä Ruotsalossa kaavan sallimana on 120 neliömetriä. Väitätte että kokonaisrakennusala ylittää sen mitä Ruotsalon rantakaavalla voidaan rakentaa. Väite ei pidä paikkaansa.

Valituksessanne hallinto-oikeuteen vetoatte kuitenkin maanomistajien tasapuoliseen kohteluun. Missä se tasapuolinen kohtelu on nyt?

Mikä ihmeen pelko meillä vallitsee, kun peljätään että jos yksi saa oikeuden niin seuraavat kaksisataa vaatii samaa. Jos näin käy niin vika on meidän päätöksenteossa ja rakennusjärjestyksessä jonka sallimat rakennusoikeudet ovat jääneet jääkauden tasolle. Kaupungin kehityksen kannalta tämmöinen kuviteltu rakentamisvimma olisi erittäin myönteinen asia. Kadehdimmeko me jotain vai haluammeko me olla tuomarina jos perhe haluaa asua tässä tapauksessa sadan neliön asunnossa? Onko se liikaa? Vai onko aikaa sitten neliömääriltään vanhentunut rakennusjärjestys pyhitettynä ja pysyvänä esteenä asukkaittemme asumismukavuudessa?

Nykyinen ja nyt poikkeusluvan kohteena oleva rakennus sijaitsee ranta-alueella jossa rakennusjärjestyksen mukaan saa rakentaa lähemmäksi kuin 150 metriä peruskartan mukaisesta vesirajasta. Tämä rakennusvalvonnan perusteluissa jo ammoin vanhentunut ja käyttämä peruskartan vesiraja on tosiasiassa noin 300 metrin etäisyydellä. Tämä vesijättömaa nyt rehottaa kasvillisuutta ja estää merinäkymän, näkymän joka pari vuosikymmentä sitten oli olemassa. Mutta sen vesijättömaan reunalla ja halki kulkee oja. Rakennusvalvonta ilmoittaa että tämä kapea oja ja sen tontilla oleva päätepiste edustaa peruskartan mukaista rantaviivaa. Tulkinnasta on nyt vedettävä sellainen johtopäätös, että kaikki Kälviän ja Lohtajan alueella mereen laskevien peltojen ja metsien ojien viereisen maat ovat ranta-aluetta.

Kaupunkimme tarvitsisi kasvavaa väestöä, elinvoimaa ja verotuloja. Sen lisäksi että ovet ovat näille paluumuuttajille pysyvästi kiinni, menetämme heidän muutaman kymppitonnin vuotuiset vero ja - kiinteistöverotulot sekä kaksi työpaikkaa jotka olisivat tuoneet mukanaan.

Asian saama myönteinen palaute on ollut kuitenkin niin valtavaa, että muitakin paluumuuttajia on kosolti ilmoittautunut. Nyt olisi tekojen aika. Nyt olisi muutoksen aika. Uusi rakennusjärjestys on tekeillä mutta viranhaltijoiden antamien esitietojen mukaan missään tapauksessa minkäänlaisia muutoksia olemassa oleviin rakennusten neliömääriin ei tulla sallimaan. Siitäkin huolimatta että olemme verrokkikuntien vertailussa kohtuuttoman kaukana mitä tulee rakennusjärjestysten sallimiin neliömääriin.

Nyt on meidän arvoisten kuntapäättäjien aika ja tehtävä saada rakennustoimi ajan tasalle palvelemaan kaupunkilaisia ja näyttää kaapin paikka niin, että isäntä päättää eikä renki.

Kiitos puolestapuhujat ja samalla anteeksipyyntö Kiiminkiin, että Koti-Kokkola ei suvainnut teitä sinne Aapunkariin. Vuoden kestäneiden taisteluiden jälkeen itkitte ilosta, kun saitte kodillenne poikkeusluvan, mutta eivät ne kyyneleet hukkaan ole menneet. Jälkipolvet kiittävät teitä vielä. Uskokaa pois!

Paremman ja ihmisystävällisemmän kotikaupunkimme puolesta,

#
Sää nyt
°
m/s
  ° m/s
Sääsivulle »