torstai 29.7.2021 | 02:13
Sää nyt
°
m/s
  ° m/s
Sääsivulle »
Kolumni

Myös median pitää uskaltaa sanoa

Pe 27.9.2019 klo 06:42 | päivitetty pe 06:45

Julkisen sanan neuvosto on median itsesäätelyelin, joka tulkitsee hyvää journalistista tapaa ja puolustaa sanan- ja julkaisemisen vapautta. Journalistin ohjeisiin sitoutuneet mediat,kuten Keskipohjanmaa, arvostavat JSN:n linjauksia ja pyrkivät toimimaan journalistin ohjeiden mukaan.

On mielenkiintoista ja kannustavaa, miten vakavasti media-alalla kanteluihin ja langettaviin päätöksiin suhtaudutaan, vaikka neuvosto ei ole tuomioistuin. Tiettyyn rajaan asti julkaisemiseen ja julkisuuteen liittyvä lainsäädäntö onkin normaalitilanteissa suhteelliseen selkeätä, vaikka uudet ajat, mediat ja sosiaalinen media aiheuttavatkin päänvaivaa, kun lakipykäliä tulkitaan.

Julkisen sanan neuvoston tekee tällä viikolla ajankohtaiseksi se, että uudeksi puheenjohtajaksi on valittu Eero Hyvönen. Hän aloittaa tehtävässään nykyisen puheenjohtajan Elina Grundströmin kauden päättyessä. Grundström oli puheenjohtajana 2015 ja 2016, jolloin kanteluiden määrä oli huipussaan. Tänä vuonna yleisö on tehnyt syyskuun alkuun mennessä 148 kantelua, mikä tarkoittaa, että lähellekään huippuvuosia ei päästä.

Myös Keskipohjanmaasta on tehty julkisen sanan neuvostoon kanteluita, joiden seurauksena lehti on saanuthuomautuksiakin. Joskus ratkaisuna voi olla myös päätös siitä, että kantelua ei oteta edes käsiteltäväksi.Esikarsinta säästää neuvoston aikaa sellaisille tapauksille, jotka kuuluvat journalistin ohjeiden piiriin.

Päätoimittajana olen saanut huomautuksen, vapauttavan päätöksen ja tiedon käsittelemättä jättämisestä. Huomautukseen johtaneessa kantelussa kohteena oli Itä-Savossa julkaistu mainos, joka muistutti lehtijuttua eikä kyseistä asiaa oltu eroteltu kunnolla toimituksellisesta tekstistä. Olin kantelijan ja JSN:n kanssa samaa mieltä asiasta. Sitä voi kutsua vaikkapa itsekritiikiksi. Omaa työtä ja työkäytäntöjä on pystyttävä arvioimaan ja parantamaan.

JSN:n uusi puheenjohtaja kirjoitti valintansa jälkeen lähettämässään tiedotteessa sananvapaudesta.  Hänen mukaansa media-ala ja JSN elävät luottamuksesta siihen, että sananvapautta käytetään reilusti. Ytimessä on ihmisten oikeus tietää ja saada totuudenmukaista tietoa. Uuden puheenjohtajan mielestä sen edistämisessä riittää työtä, vaikka Suomi pärjää hyvin kansainvälisissä mittauksissa.

Lukijoilla on oikeus saada tietää, mitä yhteiskunnassa tapahtuu. Vastuullinen journalismi on sitä, että lukija voi luottaa mediasta saamaansa tietoon. Median pitää uskaltaa ottaa esiin hankaliakin asioita. Tutkimusten mukaan yleisö luottaa sanomalehtiin. Media-alan on pidettävä huolta siitä, että näin on jatkossakin. Julkaisupäätöksissä eettisten näkökulmien pohtiminen on toimituksen jokapäiväistä työtä.

"Media-alan on pidettävä huolta siitä, että yleisö voi luottaa sisältöihin jatkossakin.

#
Sää nyt
°
m/s
  ° m/s
Sääsivulle »