perjantai 27.1.2023 | 20:04
Sää nyt
°
m/s
  ° m/s
Sääsivulle »
Uutiset

Tasa-arvovaltuutettu: Korpelan Voiman yhtymävaltuuston kokoonpano on tasa-arvolain vastainen – Jäsenkunnille kehotus korjata tilanne

Joni Mäki-Petäjä
To 8.12.2022 klo 12:28 | päivitetty to 12:34

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Tasa-arvovaltuutettu on antanut 7. joulukuuta päivätyn lausunnon koskien Korpelan Voiman kuntayhtymän yhtymävaltuuston kokoonpanoa. Tasa-arvovaltuutettu toteaa lausunnossaan, että Korpelan yhtymävaltuuston varsinaisten ja varajäsenten kokoonpanojen sukupuolijakauma ei ole tasa-arvolain edellyttämä. Lausunnon on allekirjoittanut tasa-arvovaltuutetun poissa ollessa, erityisasiantuntija Pirkko Janas ja ylitarkastaja Mari McAteer. Tasa-arvovaltuutettu on Suomen oikeusministeriön yhteydessä toimiva itsenäinen ja riippumaton viranomainen, joka valvoo naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain noudattamista.

Kannuksen kaupunginvaltuutettu Harri Mäki-Petäjä (kok.) jätti helmikuussa 2022 hakemuksen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnalle, jossa hän pyysi, että tasa-arvolautakunta huomauttaa Korpelan Voima kuntayhtymää ja sen jäsenkuntia siitä, että yhtymävaltuuston kokoonpano on tasa-arvolain vastainen.

Tasa-arvovaltuutettu on pyytänyt selvityksen Korpelan Voima kuntayhtymältä ja kultakin sen seitsemältä jäsenkunnalta siitä, miten tasa-arvolain vaatimukset on otettu huomioon yhtymävaltuustoa valittaessa. Osa jäsenkunnista on katsonut riittäväksi sen, että yksittäisen kunnan tekemä nimeämispäätös yhtymävaltuustoon täyttää tasa-arvolain vaatimuksen. Tasa-arvovaltuutettu huomauttaa, että vaikka eri tahot oman edustuksensa nimeämisissä varmistavat sukupuolten tasapuolisen jakauman, on lopullisen toimielimen kokoonpanoa tarkasteltava itsenäisenä kokonaisuutenaan.

Korpelan Voima

Halsuan, Kalajoen, Kannuksen, Kaustisen, Lestijärven, Sievin ja Toholammin kuntien omistama kuntayhtymäkonserni.

Tasa-arvovaltuutettu katsoo, että Korpelan Voima kuntayhtymän ja sen jäsenkuntien tulisi pyrkiä korjaamaan yhtymävaltuuston jäsenistö lainmukaiseksi. Jäsenkunnista Sievi ja Toholampi ovat ilmaisseet olevansa valmiita käymään Korpelan Voima kuntayhtymän muiden jäsenkuntien kanssa neuvottelut yhtymävaltuuston kokoonpanon saattamisesta tasa-arvolain mukaiseksi.

Tasa-arvovaltuutettu pyytää Korpelan Voima kuntayhtymää jatkossa kiinnittämään huomiota kiintiösäännön velvoittavuuteen jo siinä vaiheessa, kun toimielimiä perustetaan. Myös silloin, kun valinta perustuu poliittisiin voimasuhteisiin tai muutoin eri ryhmien väliseen neuvotteluun, tulee näissä neuvotteluissa ottaa huomioon kiintiösäännös.

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta säädetyn lain 4a pykälän 1 momentissa sanotaan: "Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä, hyvinvointialueen, hyvinvointiyhtymän ja hyvinvointialueiden välisen yhteistoiminnan toimielimissä sekä kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä, lukuun ottamatta aluevaltuustoja ja kunnanvaltuustoja, tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu."

Korpelan Voima kuntayhtymän jäsenkunnat ovat kesäkuun 2021 kuntavaalien jälkeen tekemillään päätöksillä valinneet yhtymävaltuustoon varsinaisiksi jäseniksi 7 naista ja 14 miestä, sekä henkilökohtaisiksi varajäseniksi 8 naista ja 13 miestä. Sekä varsinaisten jäsenten että varajäsenten kohdalla naisia on liian vähän, koska tasa-arvolain perusteella naisia pitäisi olla yhdeksän.

Kuntaliitto myös toteaa yleiskirjeessään, että sukupuolten kiintiösäännöstä sovelletaan kuntayhtymän toimielimiin, myös yhtymävaltuustoon.

#

Kommentoi 14 Kommenttia

Kommentointi on vain tilaajille.

Juttua ei ole vielä kommentoitu.

Sää nyt
°
m/s
  ° m/s
Sääsivulle »